بیوگرافی

img_20170730_221122.jpg
solkey    محمود نوروزی متولد سال 1364 درشهر تفرش.
 
solkey   پس از فرا گیری ردیف ها و فنون آواز از هنرمندان شهر تفرش، نزد حمید رضا نوربخش، صدا سازی، ادوات تحریر و ردیف های دوره عالی را فراگرفت.
 
solkey   وی مدت 3 سال است با آموزشگاه وزیری در زمینه ی تدریس آواز همکاری مستمر دارد.
 
solkey  علاقه ی وی به تدریس آواز ایرانی و پرورش صداست.
 
solkey    تحریر های آواز ایرانی ، تشخیص معایب صدا و تحریر و راهکارهای رفع آن را میتوان محوریت اصلی کار دانست.
 
solkey  عضو خوانندگان خانه موسیقی و نیز صدا و سیما.

آموزش

موسیقی

hamsafar-mahmoudnorouzi.jpg
img_20170730_221031.jpg